Home / News / Olie Kolzig thinks Ilya Samsonov ‘has the ability to be like’ Andrei Vasilevskiy