Home / News / Evgeny Kuznetsov tries to prank Alex Ovechkin during pregame interview with Emily Kaplan